top of page

מפגש חשיפה מיזמי תשפ"ה 

ב- 27.5.2024 התקיים מפגש חשיפה מקוון, בו הוצגו שמונה מיזמים הזמינים להפעלה בשנת הלימודים תשפ"ה. תוכלו לצפות במצגת, ובהקלטות מהמפגש בדף זה. במצגת מוטמעים כל הקישורים למידע על המיזמים, אפשרות ליצירת קשר עם מובילות המיזמים, ודרכי הרשמה להפעלת המיזמים בשנת תשפ"ה. מידע נוסף אודות המיזמים ניתן גם לראות בדפי המיזמים.
 

מצגת המפגש

הקלטת המפגש

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

bottom of page