top of page

פרויקטים של מדע אזרחי המזמינים השתתפות תלמידים

הפרויקטים המופיעים בדף זה מופעלים ע"י חברי מרכז TCSS או משתפים פעולה עם המרכז. 

ספירת הציפורים הגדולה

התמעטות השטחים הפתוחים ושינויים בסביבת החיים של הציפורים משפיעים על מספר ומיני הציפורים בסביבת האדם. ספירת הציפורים הגדולה, המתרחשת פעם בשנה במהלך החורף, מספקת מידע בעל ערך למדענים, לצפרים ולכלל הציבור. המידע שמתקבל מאפשר למומחים ללמוד על מצב אוכלוסיות הציפורים בכדי שניתן יהיה לשמור עליהן. בתי ספר מוזמנים לשלב את ספירת הציפורים כחלק מתוכנית חינוכית בנושא ציפורים ושמירת טבע. ישנה אפשרות לאסוף נתונים ברמה בית ספרית ולעבדם באופנים שונים, למשל, השוואה בין אזורים שונים בבית הספר או לאורך מספר שנים, או השוואה לספירה הארצית. לרשות בתי ספר עומדים משאבים פדגוגיים רבים בנושא.

Desert Road

הספירה מתרחשת במהלך חודש ינואר

דגשים:

המרכז לטיפוח ציפורי הבר והחברה להגנת הטבע

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

מיסודי ועד תיכון

כן

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

מדוזות בעם

כולנו מכירים את המדוזות כיצורים שמפריעים לנו להתרחץ בים, אך מה עוד ידוע לנו עליהן? פרט להיותן מטרד למתרחצים בים, למדוזות יש השפעות שליליות נוספות על הפעילות הימית של בני האדם, אך יש להן גם תפקיד חשוב במערכת האקולוגית ותועלות מפתיעות. מחקרים מדעיים גילו פרטים רבים על מחזור החיים שלהן, אורח חייהן ואופן נדידתן, אך פרטים רבים נוספים אינם ידועים כלל: כמה זמן חיות מדוזות ומה קצב הגידול שלהן? כיצד נוצרים הנחילים שלהן? איך אפשר לחזות את הגעתן לחופים? פרויקט "מדוזות בעם" פועל כבר כמה שנים לאיסוף דיווחים על מדוזות מאזרחים, על מנת לענות על שאלות אלו ועוד, וכדי לספק מפה עדכנית של נוכחות מדוזות לכלל התושבים. תלמידים ואזרחים מוזמנים ללמוד אודותיהן ולשלוח דיווחים באתר ובאפליקציה הייעודית.

Desert Road

- ללא -

דגשים:

פרופ' דור אנג'ל וד"ר דור אדליסט

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

מיסודי ועד תיכון

לא

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

בעקבות יונקים קטנים

צפיפות הבנייה בישראל והשימושים הרבים שבני האדם עושים בקרקע (חקלאות, תעשייה ועוד) אינם משאירים מקום מחייה רב לחיות הבר. מחקרים האוספים מידע על מצב חיות הבר באזורים בנויים וסביבם יכולים להשפיע על ניהול תכנוני נכון של משאבי הקרקע, הלוקח בחשבון את צרכיהם של בעלי החיים. האקולוג אסף בן דוד מבקש להקים רשת של סוקרי טבע אזרחיים, ובכללם תלמידים, שיאספו מידע אודות נוכחותם של יונקים קטנים (מכרסמים, טורפים קטנים). המידע שיאסף ילמד את האזרחים והמדענים אודות עושר ושפע המינים הקיים בסביבה. איסוף המידע מתבצע בשיטה שאינה פולשנית, אינה מזיקה לחיות, וקלה מאוד ליישום - פיזור של פלטות המתעדות את עקבות היונקים.

Desert Road

ניטור בספטמבר-דצמבר, מרץ-יוני (כתלות בטמפרטורות)

דגשים:

אסף בן דוד, פרופ' תמר דיין, פרופ' איילת שביט, רמת הנדיב וכנפי קק"ל

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

מיסודי ועד תיכון

כן

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

אפקט הדבורה

בעקבות שינויי האקלים, שימוש בחומרי הדברה בשטחי חקלאות וצמצום השטחים הפתוחים, נצפית ירידה משמעותית ומדאיגה במספר הדבורים בארץ ובעולם, תופעה שקיבלה כינויים כגון "קריסת הכוורות" ו"משבר הדבורים העולמי". לירידה זו השלכות משמעותיות על שירותי ההאבקה של המערכות האקולוגיות, החיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי והקיום האנושי. חלק גדול מהאבקה זו מבוצע על ידי דבורי דבש ודבורי בר, אשר תורמות לשמירה על בריאות המערכות האקולוגיות ובתי הגידול שעליהם מסתמכים יצורים רבים אחרים, בכללם האדם. לפיכך, יש צורך בלימוד והבנת חשיבותן של הדבורים למערכת האקולוגית, ובחינת האפשרויות העומדות בפנינו לתמיכה בדבורים וברווחתן.
תוכנית החקר "אפקט הדבורה" פותחה ברמת הנדיב מתוך מטרה לקדם מודעות לחשיבות הדבורים ולעודד מעורבות ופעולה למענן. התוכנית משלבת חקר אקולוגי בסביבה הקרובה ומעודדת חשיבה סקרנית וסביבתית. זוהי תוכנית חקר סוציו-אקולוגי, העושה שימוש בכלים של "מדע אזרחי" המאפשרים לתלמידים לקחת חלק פעיל באיסוף מידע ונתונים על פעילות דבורים, ובכך מסייעים למחקרים בנושא זה. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ה'-ט', בהפעלת מורה מוביל (בהנחיה והדרכה של צוות התוכנית מרמת הנדיב) ובליווי אקדמי של ד"ר יעל מנדליק מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה (רחובות)- אקולוגית וחוקרת דבורים.

Desert Road

ניטור בספטמבר-דצמבר; פברואר-יולי (בהתאם למזג האוויר)

דגשים:

רמת הנדיב

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

יסודי (ה' ומעלה) וחטיבות ביניים

כן (לאחר ביצוע התאמה)

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

לחצו לקריאה

פרויקט זה אינו פעיל

זני מורשת

הפרויקט עוסק במיפוי ושימור זני מורשת של עצי פרי מראשית המהפכה הגלובלית של המינים. החקר כולל מיפוי איכויות הפרי והעץ, איסוף חומר ריבוי, בניית פרוטוקול ריבוי ושתילה בבוסתני מקלט.

Desert Road

- ללא -

דגשים:

אולפנת קצרין, בית ספר מצפה גולן, יחידה סביבתית גולן, מכון שמיר למחקר, ילקוט הרועים

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

כיתות ד' ומעלה

יש לברר עם המפעיל

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

עבודות גמר בנושאים שונים

עבודות גמר במדע אזרחי בנושאים שונים: כלבים / חתולים / כל חיה אחרת והשפעת מגנטיות כדור הארץ, לטרליזציה בחיות שונות, שקיות תה, זיהום אור ועשים.

Desert Road

- ללא -

דגשים:

פרופ' ראובן יוסף מאוניברסיטת בן גוריון

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

כיתות י'-י"א

לא

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

תצפיטבע

פרויקט תצפיטבע מבוסס באופן בלעדי על תצפיות אזרחים ואוסף מידע על המגוון הביולוגי הנמצא ברמת הגולן. הכמות הגדולה של הנתונים הנאספים בפרויקט מהווה כר נרחב לחקר ומחקר ע"י מדענים ואזרחים כאחד. לרשות בתי הספר עומדים מערכי שיעור שנוסו ודוייקו לאורך זמן, הפעלות מגיל הגן עד יב', סיוע והנחיה בבנייה והביצוע של המחקר בדגש על עיבוד הנתונים.

Desert Road

הפעילות היא באזור רמת הגולן, אפשרות להתאמה באזורים אחרים

דגשים:

המועצה האזורית גולן, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

מיסודי ועד תיכון

יש לברר עם המפעיל

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

לחצו לקריאה

פרויקט זה אינו פעיל

ניטור פרפרים - ספירה שנתית וביוחקר

פרפרים הם סמן ביולוגי יעיל לזיהוי שינויים במערכת האקולוגית - מעקב אחר מצב אוכלוסיות הפרפרים יכול ללמד אותנו רבות על מצבה של המערכת האקולוגית כולה. פרפרים הם קלים לצפייה, לזיהוי ולניטור, ולכן ספירת הפרפרים הגדולה, המתרחשת פעם בשנה בתקופת האביב, מתאימה לכל גיל ולכל חובב טבע. לרשות בתי ספר עומדים חומרי למידה, מערכי שיעור, הוראות לעריכת ושליחת תצפיות, ועוד. תוצאות הספירה זמינים לכל.

בנוסף, לתלמידים מגמת ביולוגיה מוצע לבצע ביוחקר בנושא ניטור פרפרים. נושא הביוחקר יותאם למקום המגורים של התלמיד/ה, ויכול להתייחס, לדוגמה, לחקר מחזור החיים של פרפר אשר המידע עליו מועט, למעקב אחרי אוכלוסיית פרפרים בבית גידול מסוים, או לניתוח ההשפעות הסביבתיות עליו בהשוואה לבית גידול אחר.

Desert Road

הספירה השנתית מתבצעת במהלך שבועיים באביב, אך את הלמידה בנושא רצוי להתחיל עוד לפני

דגשים:

אגודת חובבי הפרפרים והחברה להגנת הטבע

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

ספירה שנתית - לכל הגילאים, ביוחקר - תיכון

כן

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

בעקבות קולות הציפורים

בדומה לספירת הציפורים הגדולה (ראו פרויקט בעמוד זה), גם פרויקט זה שואף לאסוף מידע אודות אוכלוסיות ציפורים - במטרה להבין יותר טוב את השינויים העוברים על אוכלוסיות אלו עקב הקירבה לבני אדם, ולתמוך בשימורן. שיטת הניטור בפרויקט שונה וייחודית - המעקב אחר הציפורים נעשה באמצעות הקלטת ציוצים וזיהוי מין הציפור על פי קולה. איסוף הנתונים מתרחש פעמיים בשנה - בסתיו ובאביב. דרך פרויקט זה התלמידים יכולים להתוודע לעולם העשיר של ציוצי ציפורים תוך חיבור למושגים מעולם המוסיקה - מקצב, תדר וטוהר הצליל.

Desert Road

ניטור בספטמבר-דצמבר, מרץ-יוני (כתלות בטמפרטורות)

דגשים:

אסף בן דוד, פרופ' תמר דיין, פרופ' איילת שביט, רמת הנדיב וכנפי קק"ל

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

מיסודי ועד תיכון

כן

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

קינון סיסים

הסיסים הן ציפורים נודדות מיוחדות במינן שמספרן בעולם הולך ומתמעט. לסיסים נאמנות בלתי מתפשרת למקום הקינון, והם תמיד יעדיפו לחזור לקנן בקן אותו הם מכירים, או יתפשרו על סביבתו הקרובה. תנופת הבניה העוברת על מרכזי האוכלוסייה בארץ ובעולם פגעה קשות בקיני הסיסים ובהיעדר מקומות קינון מספרם הולך ויורד באופן דראסטי. ברוב מדינות אירופה הוכרזה הציפור הזו כמוגנת והארגונים לאיכות הסביבה החלו לשקם את אפשרויות הקינון שלה, במטרה לשמור ולשמר את הציפור המופלאה הזו. עמותת ידידי הסיסים פועלת למען מטרה זו בערים ברחבי הארץ.

Desert Road

- ללא -

דגשים:

עמותת ידידי הסיסים

גורם אחראי:

- ללא -

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

זמינות באתר

מיסודי ועד תיכון

לא

שכבות גיל:

מתאים לביוחקר:

שאלות ותשובות:

- לא זמין -

פרויקט זה אינו פעיל

bottom of page