top of page
דוכיפת-דניאלברקוביץ-2_497628360.jpg.jpg

ספירת הפרפרים הגדולה

אגודת חובבי הפרפרים מזמינה את הציבור להשתתף ב- "ספירת הפרפרים הגדולה", שמטרתה לסקור את מצב הפרפרים בישראל. הספירה תתקיים בחוה"מ פסח ולאחריו, בין התאריכים 21.4.2019 ל- 4.5.2019.

כדי להשתתף, בוחרים זמן ומקום לביצוע תצפית. רושמים את הפרפרים שרואים ומדווחים בטופס מקוון. הפעילות היא למשך 15 דקות בלבד, היא מסבה הנאה מתצפית בפרפרים, ומתאימה לכל.

meeting-jan20-schedule.png
bottom of page