פרויקטים של מדע אזרחי המזמינים השתתפות תלמידים

הפרויקטים המופיעים בדף זה מופעלים ע"י חברי מרכז TCSS או משתפים פעולה עם המרכז. 

מיפוי השתתפותי חברתי

"אזרחות מרחבית" היא גישה חינוכית המשלבת את החינוך לאזרחות ואת החינוך הגאוגרפי. הגישה שואפת לפתח אזרחים המנצלים חשיבה מרחבית ביקורתית לצורך קידום הידע בסוגיות חברתיות וסביבתיות. בפרויקט "מסלולי הליכה לעיוורים" התלמידים יאספו נתונים גאוגרפיים בשטח שיוגדר מראש בעזרת אפליקציה בסמארטפון. מידע זה יאפשר למדענים לחשב ולאתר באמצעות אלגוריתם ייעודי מסלולי הליכה מיטביים המותאמים לאוכלוסייה עם מגבלת ראייה, אוכלוסיית העיוורים. הפרוייקט משלב תכנית לימודים מותאמתלבתי הספרבתחום מערכות מידע גיאוגרפי (GIS). התלמידים ישתמשו במערכת גיאוגרפית פתוחה הנקראית Open Street Map כדי למפות מידע חיוני למטרת הפרויקט (איכות ורוחב המדרכות, מעברי חצייה, מכשולים ועוד).
שילוב המחקר המדעי המבוסס על מיפוי השתתפותי מאפשר לבחון את תרומתו לאזרחות המרחבית של תלמידים.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

פרופ' אילת ברעם צברי, דר' שגיא דליות, דלית לן

סטטוס:

פעיל

סקר הראדון

ראדון הוא גז ללא טעם, ריח או צבע. מקורו בקרקע ובחומרי בניין. הראדון מתפזר באוויר, כך שבכל מבנה קיים ריכוז מסוים של ראדון - גם בבית ובכיתה שלך. לרוב, רמות הראדון במבנים נמוכות ואינן מזיקות, אך לחשיפה ארוכת טווח לריכוזים גבוהים של ראדון עלולות להיות השלכות רפואיות. גילוי של ריכוזי ראדון גבוהים מאפשר לדיירים לטפל בבעיה ולהגן על בריאותם. סקר גז הראדון במבנים הוא פרוייקט מדע אזרחי המכוון לתלמידי חט"ב וחט"ע ונועד ליצור שיתופי פעולה בין מורים ותלמידים לבין מדענים וחוקרים מהטכניון ומאוניברסיטת חיפה, במטרה לשלב פדגוגיה, מחקר מדעי וחקר נתונים.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

פרופ' קונסטנטין קובלר, מרכז TCSS

סטטוס:

פעיל

מדוזות בעם

כולנו מכירים את המדוזות כיצורים שמפריעים לנו להתרחץ בים, אך מה עוד ידוע לנו עליהן? פרט להיותן מטרד למתרחצים בים, למדוזות יש השפעות שליליות נוספות על הפעילות הימית של בני האדם, אך יש להן גם תפקיד חשוב במערכת האקולוגית ותועלות מפתיעות. מחקרים מדעיים גילו פרטים רבים על מחזור החיים שלהן, אורח חייהן ואופן נדידתן, אך פרטים רבים נוספים אינם ידועים כלל: כמה זמן חיות מדוזות ומה קצב הגידול שלהן? כיצד נוצרים הנחילים שלהן? איך אפשר לחזות את הגעתן לחופים? פרויקט "מדוזות בעם" פועל כבר כמה שנים לאיסוף דיווחים על מדוזות מאזרחים, על מנת לענות על שאלות אלו ועוד, וכדי לספק מפה עדכנית של נוכחות מדוזות לכלל התושבים. תלמידים ואזרחים מוזמנים ללמוד אודותיהן ולשלוח דיווחים באתר ובאפליקציה הייעודית.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

פרופ' דור אנג'ל וד"ר דור אדליסט

סטטוס:

פעיל

בעקבות יונקים קטנים

צפיפות הבנייה בישראל והשימושים הרבים שבני האדם עושים בקרקע (חקלאות, תעשייה ועוד) אינם משאירים מקום מחייה רב לחיות הבר. מחקרים האוספים מידע על מצב חיות הבר באזורים בנויים וסביבם יכולים להשפיע על ניהול תכנוני נכון של משאבי הקרקע, הלוקח בחשבון את צרכיהם של בעלי החיים. האקולוג אסף בן דוד מבקש להקים רשת של סוקרי טבע אזרחיים, ובכללם תלמידים, שיאספו מידע אודות נוכחותם של יונקים קטנים (מכרסמים, טורפים קטנים). המידע שיאסף ילמד את האזרחים והמדענים אודות עושר ושפע המינים הקיים בסביבה. איסוף המידע מתבצע בשיטה שאינה פולשנית, אינה מזיקה לחיות, וקלה מאוד ליישום - פיזור של פלטות המתעדות את עקבות היונקים.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

אסף בן דוד, פרופ' תמר דיין, פרופ' איילת שביט, רמת הנדיב וכנפי קק"ל

סטטוס:

פעיל

ספירת הציפורים הגדולה

התמעטות השטחים הפתוחים ושינויים בסביבת החיים של הציפורים משפיעים על מספר ומיני הציפורים בסביבת האדם. ספירת הציפורים הגדולה, המתרחשת פעם בשנה במהלך החורף, מספקת מידע בעל ערך למדענים, לצפרים ולכלל הציבור. המידע שמתקבל מאפשר למומחים ללמוד על מצב אוכלוסיות הציפורים בכדי שניתן יהיה לשמור עליהן. בתי ספר מוזמנים לשלב את ספירת הציפורים כחלק מתוכנית חינוכית בנושא ציפורים ושמירת טבע. ישנה אפשרות לאסוף נתונים ברמה בית ספרית ולעבדם באופנים שונים, למשל, השוואה בין אזורים שונים בבית הספר או לאורך מספר שנים, או השוואה לספירה הארצית. לרשות בתי ספר עומדים משאבים פדגוגיים רבים בנושא.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

המרכז לטיפוח ציפורי הבר והחברה להגנת הטבע

סטטוס:

פעיל

ספירת הפרפרים הגדולה

פרפרים הם סמן ביולוגי יעיל לזיהוי שינויים במערכת האקולוגית - מעקב אחר מצב אוכלוסיות הפרפרים יכול ללמד אותנו רבות על מצבה של המערכת האקולוגית כולה. פרפרים הם קלים לצפייה, לזיהוי ולניטור, ולכן ספירת הפרפרים הגדולה, המתרחשת פעם בשנה בתקופת האביב, מתאימה לכל גיל ולכל חובב טבע. לרשות בתי ספר עומדים חומרי למידה, מערכי שיעור, הוראות לעריכת ושליחת תצפיות, ועוד. תוצאות הספירה זמינים לכל.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

אגודת חובבי הפרפרים והחברה להגנת הטבע

סטטוס:

פעיל

שינה - שליש מהחיים

פרויקט מדע אזרחי זה מזמין אתכם...לישון! ובהזדמנות הזו גם לחקור את דפוסי השינה שלכם! בפרויקט: "שינה – שליש מהחיים" התלמידים יכירו את עולם השינה, יאספו מידע על הרגלי השינה שלהם ושל משפחתם ויתנסו בחקר הנתונים שאספו. על בסיס הנתונים התלמידים יחקרו את השפעת הרגלי השינה על התפקוד היום יומי שלהם. אנו קוראים לכם לקחת חלק במיפוי נוף השינה של ילדי ישראל בחברה המודרנית מרובת המסכים והאור המלאכותי....ולעזור למדע לפתור את אחת החידות הגדולות...למה אנחנו ישנים?

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

בתהליכי פיתוח

פרופ' תמר שוחט, פרופ' ערן טאובר ומרכז TCSS

סטטוס:

פעיל

בעקבות ציוצי הציפורים

בדומה לספירת הציפורים הגדולה (ראו פרויקט בעמוד זה), גם פרויקט זה שואף לאסוף מידע אודות אוכלוסיות ציפורים - במטרה להבין יותר טוב את השינויים העוברים על אוכלוסיות אלו עקב הקירבה לבני אדם, ולתמוך בשימורן. שיטת הניטור בפרויקט שונה וייחודית - המעקב אחר הציפורים נעשה באמצעות הקלטת ציוצים וזיהוי מין הציפור על פי קולה. איסוף הנתונים מתרחש פעמיים בשנה - בסתיו ובאביב. דרך פרויקט זה התלמידים יכולים להתוודע לעולם העשיר של ציוצי ציפורים תוך חיבור למושגים מעולם המוסיקה - מקצב, תדר וטוהר הצליל.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

אסף בן דוד, פרופ' תמר דיין, פרופ' איילת שביט, רמת הנדיב וכנפי קק"ל

סטטוס:

פעיל

תצפיטבע

פרויקט תצפיטבע מבוסס באופן בלעדי על תצפיות אזרחים ואוסף מידע על המגוון הביולוגי הנמצא ברמת הגולן. הכמות הגדולה של הנתונים הנאספים בפרויקט מהווה כר נרחב לחקר ומחקר ע"י מדענים ואזרחים כאחד. לרשות בתי הספר עומדים מערכי שיעור שנוסו ודוייקו לאורך זמן, הפעלות מגיל הגן עד יב', סיוע והנחיה בבנייה והביצוע של המחקר בדגש על עיבוד הנתונים.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

המועצה האזורית גולן, מכון שמיר למחקר ואוניברסיטת חיפה

סטטוס:

פעיל

פרויקטים מקומיים

מדע לא שייך למדענים בלבד! פרויקטים של מדע אזרחי יכולים להתפתח מיוזמות מקומיות ולהיות מובלים בידי האזרחים עצמם. חלק מפרויקטים אלו עוסקים בסוגיות חשובות, אוספים נתונים משמעותיים ומעוררים את תשומת לבם של בעלי עניין, גורמים מקצועיים ומדענים. מרכז TCSS תמך בעבר במספר פרויקטים כאלו, למשל: תלמידי כיתה ט' שחקרו צמחי אירוסים בצמוד לבית ספרם ויזמו מהלך להצלת האירוסים מפני סלילת כביש, ותלמידי כיתה ו' שחקרו צמחים אלרגניים בישובם תוך קבלת ייעוץ מחוקרים של אוניברסיטת תל אביב. אם יש לכם סוגיה בסביבתכם הקרובה שאתם חושבים שהיא ראויה לבדיקה, ורצון להוביל תלמידים בחקירתה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם המרכז ולברר אילו משאבים זמינים עומדים לצורך תמיכה בפרויקט.

גורם אחראי:

קישורים:

יחידות לימוד להורדה:

- ללא -

בתי ספר

סטטוס:

פעיל ברמה מקומית

מרכז המצויינות המחקרית מדע אזרחי בבית הספר הינו מרכז בין-אוניברסיטאי הכולל חוקרים מאוניברסיטת חיפה והטכניון. המרכז הוקם באוקטובר 2017 כאחד מחמשת מרכזי המצויינות המחקרית לקידום למידה משמעותית במימון הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך, והוא מהווה אחד מאפיקי ההמשך של מרכז המצויינות למידה בחברת המידע LINKS I-CORE.