top of page

אירועים של שותפים

אנו שמחים להציג אירועים של שותפינו לדרך. האירועים בדף זה אינם מאורגנים על ידי המרכז, אך אנו מאמינים כי תוכלו למצוא בהם עניין.

Misty Woodland

מפגש קהילה ראשון

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס קיץ 2018

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מפגש קהילה ינואר 2019

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מפגש קהילה אפריל 2019

פרטים בהמשך

Misty Woodland

ספירת הפרפרים הגדולה

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס מדעי הרוח הדיגיטליים

פרטים בהמשך

Misty Woodland

השקת ספר לינקס

פרטים בהמשך

Misty Woodland

האקתון מדעי הרוח הדיגיטליים

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס קיץ 2019

פרטים בהמשך

Misty Woodland

שעונים ביולוגים - משינה לעירות

פרטים בהמשך

Misty Woodland

הרצאה בכנס האגודה הגיאוגרפית

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מפגש מקוון על ספירת הציפורים

פרטים בהמשך

Misty Woodland

ספירת הציפורים הגדולה

פרטים בהמשך

Misty Woodland

יום דרווין בנושא שעונים ביולוגיים

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מפגש קהילה פברואר 2020

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מדוזות בעם: הרצאה לקהל הרחב

פרטים בהמשך

Misty Woodland

ספירת הפרפרים הגדולה

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס קיץ 2020 (מרחוק)

פרטים בהמשך

Misty Woodland

תרופות חיוניות - פאנל ודיון

פרטים בהמשך

Misty Woodland

השקת פלטפורמת Insights

פרטים בהמשך

Misty Woodland

מפגש קהילה מאי 2021

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס קיץ 2021 (מרחוק)

פרטים בהמשך

Misty Woodland

כנס קיץ 2022 (אונליין)

פרטים בהמשך

bottom of page