top of page

אירועים של שותפים

אנו שמחים להציג אירועים של שותפינו לדרך. האירועים בדף זה אינם מאורגנים על ידי המרכז, אך אנו מאמינים כי תוכלו למצוא בהם עניין.

פרטים בהמשך

מפגש קהילה ראשון

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס קיץ 2018

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מפגש קהילה ינואר 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מפגש קהילה אפריל 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

ספירת הפרפרים הגדולה

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס מדעי הרוח הדיגיטליים

Misty Woodland

פרטים בהמשך

השקת ספר לינקס

Misty Woodland

פרטים בהמשך

האקתון מדעי הרוח הדיגיטליים

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס קיץ 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

שעונים ביולוגים - משינה לעירות

Misty Woodland

פרטים בהמשך

הרצאה בכנס האגודה הגיאוגרפית

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מפגש מקוון על ספירת הציפורים

Misty Woodland

פרטים בהמשך

ספירת הציפורים הגדולה

Misty Woodland

פרטים בהמשך

יום דרווין בנושא שעונים ביולוגיים

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מפגש קהילה פברואר 2020

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מדוזות בעם: הרצאה לקהל הרחב

Misty Woodland

פרטים בהמשך

ספירת הפרפרים הגדולה

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס קיץ 2020 (מרחוק)

Misty Woodland

פרטים בהמשך

תרופות חיוניות - פאנל ודיון

Misty Woodland

פרטים בהמשך

השקת פלטפורמת Insights

Misty Woodland

פרטים בהמשך

מפגש קהילה מאי 2021

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס קיץ 2021 (מרחוק)

Misty Woodland

פרטים בהמשך

כנס קיץ 2022 (אונליין)

Misty Woodland
bottom of page