top of page

אירועי הקהילה

אירועים קודמים

אירועים עתידיים

פרטים בהמשך

14/09/2022

כנס קיץ 2022 (אונליין)

Misty Woodland

פרטים בהמשך

16/08/2021

כנס קיץ 2021 (מרחוק)

Misty Woodland

פרטים בהמשך

03/05/2021

מפגש קהילה מאי 2021

Misty Woodland

פרטים בהמשך

14/12/2020

השקת פלטפורמת Insights

Misty Woodland

פרטים בהמשך

12/08/2020

כנס קיץ 2020 (מרחוק)

Misty Woodland

פרטים בהמשך

24/02/2020

מפגש קהילה פברואר 2020

Misty Woodland

פרטים בהמשך

29/07/2019

כנס קיץ 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

14/04/2019

מפגש קהילה אפריל 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

20/01/2019

מפגש קהילה ינואר 2019

Misty Woodland

פרטים בהמשך

23/07/2018

כנס קיץ 2018

Misty Woodland
לסיכום האירוע

פרטים בהמשך

03/03/2018

מפגש קהילה ראשון

Misty Woodland
bottom of page