top of page

כנס קיץ 2021

מושבי הכנס

סיכום
 

מחקרים על למידה בשילוב מדע אזרחי

סיפורי הפעלה בבי"ס

מחקרי מדע אזרחי
 

פתיחה
 

opening

פתיחה

שלומות, ברכות ודברי הקדמה לכנס.

cs-research

מחקרי מדע אזרחי

פיגשו את המדענים העומדים מאחורי שלושה מהפרויקטים העובדים עם המרכז, ושימעו מהם על מחקרם.

ד"ר שגיא דליות
מפרויקט
סימני דרך למרחב נגיש

 

פרופ' תמר שוחט ופרופ' ערן טאובר
מפרויקט
שינה, שליש מהחיים

ד"ר דור אדליסט
מפרויקט
מדוזות בע"מ

 

school-stories

סיפורי הפעלה בבי"ס

הקשיבו לסיפורים מהשטח - כיצד הופעלו פרויקטי מדע אזרחי בבתי ספר שונים?

צביה עבאדי מהמכון הביולוגי בחיפה
על הפעלת פרויקט
טבע עירוני


 

גולן צוקרון מתיכון הרצוג,
ענת קוטלר ממקיף ז' אשדוד
על הפעלת פרויקט
סימני דרך למרחב נגיש

נילי גילוני מתיכון מכבים רעות,
ניסים חכם מאורט יהודה עפולה
על הפעלת פרויקט
שינה, שליש מהחיים

learning-research

מחקרים על למידה בשילוב מדע אזרחי

אולי פגשתם אותם בהפעלות של פרויקטים, אך האם ידעתם כי הם גם חוקרים? הכירו שלושה מהמחקרים החינוכיים הנערכים במרכז.

דלית לן
על המחקר
כיצד זוכה פרויקט מדע אזרחי אחד למודלים שוהים של שילוב בבית הספר?

ד"ר קרן קפלן מינץ
על המחקר
תפיסות מורים אודות תרומת ההשתתפות במדע אזרחי סביבתי לתלמידים

אסנת אטיאס
על המחקר
איזון מטרות חינוכיות ומטרות מדעיות במדע אזרחי בבית הספר

summary

סיכום הכנס

bottom of page