פרסומי המרכז בכתבי עת, כנסים וספרים מקצועיים

מוטיבציה ומעורבות בקרב משתתפי תצפיטבע

קרן קפלן מינץ

קפלן מינץ, ק. (2019). מוטיבציה ומעורבות בקרב משתתפי תצפיטבע. סיכום מחקר. פורסם במסגרת מכון שמיר למחקר.

מכון שמיר למחקר, 2019

Report

Teaching expertise reconsidered: The Technology, Pedagogy, Content and Space (TPeCS) knowledge framework

Yael Kali, Ornit Sagy, Maya Benichou, Osnat Atias, Rachel Levin‐Peled

Kali, Y. , Sagy, O. , Benichou, M. , Atias, O. and Levin‐Peled, R. (2019), Teaching expertise reconsidered: The Technology, Pedagogy, Content and Space (TPeCS) knowledge framework. Br J Educ Technol, 50: 2162-2177

British Journal of Educational Technology, 2019

Article

Citizen Science in Schools: Supporting Implementation of Innovative Learning Environments Using Design-Centric Research-Practice Partnerships

Maya Benichou, Osnat Atias, Ornit Sagy, Yael Kali, Ayelet Baram-Tsabari

Benichou M., Atias O., Sagy O., Kali Y., Baram-Tsabari A. (2019, June). Citizen Science in Schools: Supporting Implementation of Innovative Learning Environments Using Design-Centric Research-Practice Partnerships, Poster session presented at the International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Lyon, FR

Poster session presented at the International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, 2019

Poster

Citizen science: An opportunity for learning in the networked society

Ornit Sagy, Yaela Naomi Golumbic, Hava Ben-Horin Abramsky, Maya Benichou, Osnat Atias, Hana Manor Braham, Ayelet Baram-Tsabari, Yael Kali, Dani Ben-Zvi, Yotam Hod, Dror Angel

Sagy O. et al. (2019) Citizen Science: An Opportunity for Learning in the Networked Society. In: Kali Y., Baram-Tsabari A., Schejter A. (eds) Learning In a Networked Society. Computer-Supported Collaborative Learning Series, vol 17. Springer, Cham

Learning In a Networked Society, 2019

Book Chapter

User centered design of a citizen science air-quality monitoring project

Yaela N Golumbic, Barak Fishbain, Ayelet Baram-Tsabari

Yaela N. Golumbic, Barak Fishbain & Ayelet Baram-Tsabari (2019) User centered design of a citizen science air-quality monitoring project, International Journal of Science Education, Part B, 9:3, 195-213

International Journal of Science Education, 2019

Article

אמינות נתונים במדע אזרחי

יעלה גולומביק

גולומביק, י. (2019). אמינות נתונים במדע אזרחי. אקולוגיה וסביבה, 10(1), 13-14.

אקולוגיה וסביבה, 2019

Article

The opportunities of networks of research-practice partnerships and why CSCL should not give up on large-scale educational change

Yotam Hod, Ornit Sagy, Yael Kali

Hod, Y., Sagy, O., Kali, Y. et al. Intern. J. Comput.-Support. Collab. Learn (2018) 13: 457

International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2018

Article

Designing scaffolding for inclusive citizen science practice

Yaela N Golumbic, Maria Aristeidou

Golumbic, Y.N. & Aristeidou M. (2018). Designing scaffolding for inclusive citizen science practice. Pster presentation at the European Citizen Science Association (ECSA) conference. Geneva, Switzerland (June 3-5).

Poster presentation at the European Citizen Science Association (ECSA) conference, 2018

Poster

הנגשת נתונים מדעיים לציבור, למה וכיצד?

יעלה גולומביק, ברק פישביין, איילת ברעם-צברי

גולומביק, י., פישביין ב., ברעם-צברי, א. (2017). הנגשת נתונים מדעיים לציבור, למה וכיצד? אקולוגיה וסביבה, 8(3) 5-6.

אקולוגיה וסביבה, 2017

Article

Increased knowledge and scientific thinking following participation of school students in air-quality research

Yaela N Golumbic, Ayelet Baram-Tsabari, Barak Fishbain

Golumbic, Y. N., Baram-Tsabari, A., & Fishbain, B. (2016). Increased knowledge and scientific thinking following participation of school students in air-quality research. In Proceedings of Indoor Air 2016

Proceedings of Indoor Air, 2016

Article

מדע אזרחי - שיתוף הציבור בביצוע מחקר מדעי

יעלה גולומביק, אילת ברעם–צברי, ברק פישביין

גולומביק י., ברעם-צברי א., פישביין ב. (2015) מדע אזרחי – שיתוף הציבור בביצוע מחקר מדעי, אקולוגיה וסביבה, אפריל 2015, גליון 1, (עמ' 14-23)

אקולוגיה וסביבה, 2015

Article

הדף מציג פרסומים בספרות עברית ואנגלית.

מרכז המצויינות המחקרית מדע אזרחי בבית הספר הינו מרכז בין-אוניברסיטאי הכולל חוקרים מאוניברסיטת חיפה והטכניון. המרכז הוקם באוקטובר 2017 כאחד מחמשת מרכזי המצויינות המחקרית לקידום למידה משמעותית במימון הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך, והוא מהווה אחד מאפיקי ההמשך של מרכז המצויינות למידה בחברת המידע LINKS I-CORE.