פרסומי המרכז בכתבי עת, כנסים וספרים מקצועיים

הדף מציג פרסומים בספרות עברית ואנגלית.

Engagement styles in an environmental citizen science project

Article

Yaela Naomi Golumbic, Ayelet Baram-Tsabari, Barak Fishbain

Journal of Science Communication, 2020

Golumbic, Y. N., Baram-Tsabari, A. and Fishbain, B. (2020). ‘Engagement styles in an environmental citizen science project’. JCOM 19 (06), A03.

2020

From a Network of Research-Practice Partnerships to a multiexpertise learning and design community

Short Article

Yael Kali, Ornit Sagy, Nirit Lavie-Alon, Ronit Dolev

Short article presentation at the International Conference of the Learning Sciences (ICLS) conference, 2020

Kali, Sagy, Lavie-Alon, Dolev, & TCSS (2020). From a network of research-practice partnerships to a multi-expertise learning and design
community. In Gresalfi, & I., Horn (Eds.). The interdisciplinarity of the learning sciences, 14th International Conference of the Learning
Sciences (ICLS). Nashville, Tennessee.

2020

Taking Citizen Science to School: A mutualistic ecology
of science learning

Poster

Ornit Sagy, Yael Kali, Yotam Hod, Ayelet Baram-Tsabari, Tali Tal, Dani Ben-Zvi

Poster presentation at the European Citizen Science Association (ECSA) conference, 2020

:Sagy, O., Kali, Y., Hod, Y., Baram-Tsabari, A., Tal, T. & Ben-Zvi, D. (2020). Taking Citizen Science to
School: A mutualistic ecology of science learningת ,presented at the European conference for citizen and participatory science
2020 in Trieste, Italy

2020

השתתפות בפרוייקטים אקולוגיים של מדע אזרחי כדרך ללמידה משמעותית של חינוך סביבתי ולקידום מיומנויות להתמודדות עם שינויי אקלים

Conference Session

מאיה בנישו, אסנת אטיאס, ד"ר אורנית שגיא, פרופ' יעל קלי, יעלה גולומביק , אלין פרי, מקסים שפאק, אנדריי צפאלוב, קוסטה קובלר, דני בן-צבי, אילת ברעם-צברי, קרן קפלן מינץ, עפר ארזי, דן מלקינסון

הכנס הארצי לחינוך סביבתי תש"פ, 2020

מאיה בנישו, אסנת אטיאס, ד"ר אורנית שגיא, פרופ' יעל קלי, יעלה גולומביק , אלין פרי, מקסים שפאק, אנדריי צפאלוב, קוסטה קובלר, דני בן-צבי, אילת ברעם-צברי, קרן קפלן מינץ, עפר ארזי, דן מלקינסון (2020, אפריל), השתתפות בפרוייקטים אקולוגיים של מדע אזרחי כדרך ללמידה משמעותית של
חינוך סביבתי ולקידום מיומנויות להתמודדות עם שינויי אקלים, הכנס הארצי לחינוך סביבתי תש"פ, הרצליה

2020

מוטיבציה ומעורבות בקרב משתתפי תצפיטבע

Report

קרן קפלן מינץ

מכון שמיר למחקר, 2019

קפלן מינץ, ק. (2019). מוטיבציה ומעורבות בקרב משתתפי תצפיטבע. סיכום מחקר. פורסם במסגרת מכון שמיר למחקר.

2019

Teaching expertise reconsidered: The Technology, Pedagogy, Content and Space (TPeCS) knowledge framework

Article

Yael Kali, Ornit Sagy, Maya Benichou, Osnat Atias, Rachel Levin‐Peled

British Journal of Educational Technology, 2019

Kali, Y. , Sagy, O. , Benichou, M. , Atias, O. and Levin‐Peled, R. (2019), Teaching expertise reconsidered: The Technology, Pedagogy, Content and Space (TPeCS) knowledge framework. Br J Educ Technol, 50: 2162-2177

2019

Citizen Science in Schools: Supporting Implementation of Innovative Learning Environments Using Design-Centric Research-Practice Partnerships

Poster

Maya Benichou, Osnat Atias, Ornit Sagy, Yael Kali, Ayelet Baram-Tsabari

Poster session presented at the International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, 2019

Benichou M., Atias O., Sagy O., Kali Y., Baram-Tsabari A. (2019, June). Citizen Science in Schools: Supporting Implementation of Innovative Learning Environments Using Design-Centric Research-Practice Partnerships, Poster session presented at the International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, Lyon, FR

2019

Citizen science: An opportunity for learning in the networked society

Book Chapter

Ornit Sagy, Yaela Naomi Golumbic, Hava Ben-Horin Abramsky, Maya Benichou, Osnat Atias, Hana Manor Braham, Ayelet Baram-Tsabari, Yael Kali, Dani Ben-Zvi, Yotam Hod, Dror Angel

Learning In a Networked Society, 2019

Sagy O. et al. (2019) Citizen Science: An Opportunity for Learning in the Networked Society. In: Kali Y., Baram-Tsabari A., Schejter A. (eds) Learning In a Networked Society. Computer-Supported Collaborative Learning Series, vol 17. Springer, Cham

2019

User centered design of a citizen science air-quality monitoring project

Article

Yaela N Golumbic, Barak Fishbain, Ayelet Baram-Tsabari

International Journal of Science Education, 2019

Yaela N. Golumbic, Barak Fishbain & Ayelet Baram-Tsabari (2019) User centered design of a citizen science air-quality monitoring project, International Journal of Science Education, Part B, 9:3, 195-213

2019

אמינות נתונים במדע אזרחי

Article

יעלה גולומביק

אקולוגיה וסביבה, 2019

גולומביק, י. (2019). אמינות נתונים במדע אזרחי. אקולוגיה וסביבה, 10(1), 13-14.

2019

The opportunities of networks of research-practice partnerships and why CSCL should not give up on large-scale educational change

Article

Yotam Hod, Ornit Sagy, Yael Kali

International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2018

Hod, Y., Sagy, O., Kali, Y. et al. Intern. J. Comput.-Support. Collab. Learn (2018) 13: 457

2018

Designing scaffolding for inclusive citizen science practice

Poster

Yaela N Golumbic, Maria Aristeidou

Poster presentation at the European Citizen Science Association (ECSA) conference, 2018

Golumbic, Y.N. & Aristeidou M. (2018). Designing scaffolding for inclusive citizen science practice. Pster presentation at the European Citizen Science Association (ECSA) conference. Geneva, Switzerland (June 3-5).

2018

הנגשת נתונים מדעיים לציבור, למה וכיצד?

Article

יעלה גולומביק, ברק פישביין, איילת ברעם-צברי

אקולוגיה וסביבה, 2017

גולומביק, י., פישביין ב., ברעם-צברי, א. (2017). הנגשת נתונים מדעיים לציבור, למה וכיצד? אקולוגיה וסביבה, 8(3) 5-6.

2017

Increased knowledge and scientific thinking following participation of school students in air-quality research

Article

Yaela N Golumbic, Ayelet Baram-Tsabari, Barak Fishbain

Proceedings of Indoor Air, 2016

Golumbic, Y. N., Baram-Tsabari, A., & Fishbain, B. (2016). Increased knowledge and scientific thinking following participation of school students in air-quality research. In Proceedings of Indoor Air 2016

2016

מדע אזרחי - שיתוף הציבור בביצוע מחקר מדעי

Article

יעלה גולומביק, אילת ברעם–צברי, ברק פישביין

אקולוגיה וסביבה, 2015

גולומביק י., ברעם-צברי א., פישביין ב. (2015) מדע אזרחי – שיתוף הציבור בביצוע מחקר מדעי, אקולוגיה וסביבה, אפריל 2015, גליון 1, (עמ' 14-23)

2015