top of page

מיזמי TCSS

הצטרפו למיזם מדע אזרחי אצלך בכיתה!

בחרו מבין המיזמים הבאים, המופעלים ע"י מרכז TCSS, או מבין המיזמים המופעלים ע"י שותפינו.

למיזמים המסומנים בסמליל זה קיימת סביבת למידה מוכנה להפעלה.

שינה - שליש מהחיים

מהי התנהגות השינה של נוער בישראל? ומהי התנהגות השינה של הכיתה שלנו? הצטרפו למחקר אורך מרתק והעשירו את ידיעותיכם בתחום המיסתורי של השינה!

בעקבות הגניזה הקהירית

מה המקורות שנמצאו בגניזה הקהירית יכולים ללמד אותנו על היהודים שחיו באותה תקופה? כיצד טכנולוגיה וכלי בינה מלאכותית עוזרים לנו לבצע חקר היסטורי?

טבע - עיר - רגש

נחקור את הקשר בין מאפיינים סביבתיים ובין רווחה נפשית. באיזה אופן הסביבה הטבעית והעירונית בה אנו חיים משפיעים על הרגשות והתחושות שלנו?

חקר הדמוקרטיה הישראלית (בפיתוח)

כיצד תופסים תלמידים את המושג דמוקרטיה ומה תפקיד בית הספר בהטמעת ערכים פוליטיים ודמוקרטיים?

תעלומת החמציצים

מדוע החמציצים מתרבים בקצב כה מהיר בארץ? כיצד זה משפיע על הצומח המקומי? ומה ניתן לעשות?

סימני דרך למרחב נגיש

מהן הדרכים הבטוחות יותר ביישוב שלכם לאנשים עם לקות-ראייה? קחו חלק במיפוי השתתפותי ותרמו להגברת הנגישות ביישוב שלכם

חיות הבר ואנחנו (בפיתוח)

כיצד פרויקטים של פיתוח עלולים להשפיע על חיות הבר? מדוע חשוב לשמור על חיות הבר? ומה אנחנו יכולים לעשות?

ארכיון (מיזמים שאינם פעילים)

bottom of page