top of page

טבע - עיר - רגש

אנו מתרגשים לספר לכן ולכם על מיזם מרתק אשר יוצא לדרך בימים אלו. במיזם מדע אזרחי-חברתי זה, נבחן כיצד מרכיבים שונים של סביבות עירוניות עשויים להשפיע על הרווחה הנפשית של התושבים. כדי לקדם ערים הבנויות באופן שמיטיב עם הרווחה הנפשית של תושביהן, חשוב להבין את האופן בו מרכיבים שונים בסביבה העירונית כגון עצים, רכבים נוסעים, ונופים שונים, קשורים לרגשות ולרמת הלחץ הנפשי של הנמצאים במקומות שונים. לצורך איסוף הנתונים פיתחנו אפליקציה חדשה ששמה IntoMyZone, באפליקציה ניתן להשתמש ברחבי הארץ והיא קיימת בארבע שפות: עברית, ערבית, אנגלית, ורוסית. את המיזם מלווה סדרת שיעורים בנושא רגשות וסביבה שמטרתם חיזוק המודעות העצמית והחברתית של המשתתפים ואף לקדם פעילות אקטיביסטית לרווחת החברה בה הם חיים.

Desert Road

שכבות ז'- יב'

כ-7 שיעורים עם אופציה להרחבה

לאורך כל השנה

שני צור נהב

ד"ר קרן קפלן מינץ

קהל יעד:

היקף פעילות:

תנאים מתאימים להפעלה:

קישורים רלוונטיים:

מוביל/ת המיזם:

הובלה מדעית:

השתתפו בפיתוח:

ליצירת קשר:

מידע על המיזם

בקרוב...

תוכנית פעילויות מוצעת

bottom of page