top of page

חקר הדמוקרטיה הישראלית (בפיתוח)

כיצד תלמידים תופסים את המושג: "דמוקרטיה" ואת הערכים הקשורים אליו? איזה חלק יש לבית הספר בעיצוב התפיסות הדמוקרטיות של התלמידים? המיזם: "חקר הדמוקרטיה הישראלית" נולד ביוזמת המרכז למדע אזרחי בבית הספר, בעקבות המחלוקת הגדולה שפילגה את העם בישראל בשנת 2023. כמשתתפים במיזם, תתרמו למחקר ארצי הנערך על ידי פרופ׳ אוריאל אבולוף ורועי פרלשטיין דביר.

Desert Road

החל מתחילת שנת הלימודים הבאה

רונית דולב שחם

פרופ׳ אוריאל אבולוף, ד״ר אלון יקטור ורועי פרלשטיין-דביר

אורנית שגיא

קהל יעד:

היקף פעילות:

תנאים מתאימים להפעלה:

קישורים רלוונטיים:

מוביל/ת המיזם:

הובלה מדעית:

השתתפו בפיתוח:

ליצירת קשר:

הרשמו לקבלת פרטים נוספים

מידע על המיזם

בקרוב...

תוכנית פעילויות מוצעת

הרשמו לקבלת פרטים נוספים
bottom of page