top of page

חיות הבר ואנחנו (בפיתוח)

התלמידים המשתתפים במיזם יקחו חלק פעיל בשמירה על חיות הבר בעמק יזרעאל, בו מתוכננת סלילה של כביש מרכזי. התלמידים יציבו מצלמות בשטח, יתיייגו חיות בר בצילומים המתקבלים, יחקרו את הנתונים, ובכך יתרמו לחקר חיות הבר באזור ולתהליכי קבלת החלטות

Desert Road

כיתות ט'

כ-7 שיעורים כפולים עם אופציה להרחבה

ד"ר אחיעד דוידסון

ד"ר אחיעד דוידסון

ד"ר חוה בן חורין

קהל יעד:

היקף פעילות:

תנאים מתאימים להפעלה:

קישורים רלוונטיים:

מוביל/ת המיזם:

הובלה מדעית:

השתתפו בפיתוח:

ליצירת קשר:

הרשמו לקבלת פרטים נוספים

מידע על המיזם

בקרוב...

תוכנית פעילויות מוצעת

הרשמו לקבלת פרטים נוספים
bottom of page