top of page

בעקבות הגניזה הקהירית

"בעקבות הגניזה הקהירית" הוא מיזם מדע אזרחי בהיסטוריה המהווה שותפות בין בתי ספר לבין החוקרים במעבדת אליהו (מעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת חיפה). במיזם זה תלמידות/ים לוקחים חלק פעיל בנסיון להבין את חייהם של יהודי אגן הים התיכון לאורך מאות שנים דרך מקורות עתיקים שנמצאו בגניזה, לשאול שאלות מחקר ולבצע חקר עצמאי תוך שיתוף פעולה בין מורים, תלמידים והיסטוריונים.

Desert Road

שכבות ז'- יב'

כ-5 שיעורים עם אופציה להרחבה

לאורך כל השנה

שי גולדפרב

ד"ר משה לביא

ונסה בוזגלו

קהל יעד:

היקף פעילות:

תנאים מתאימים להפעלה:

קישורים רלוונטיים:

מוביל/ת המיזם:

הובלה מדעית:

השתתפו בפיתוח:

ליצירת קשר:

מידע על המיזם

בואו לקחת חלק פעיל בחקר ההיסטוריה!


מהי גניזת קהיר?

במשך מאות שנים הקהילה היהודית שחיה באגן הים התיכון הצליחה לשמר מספר רב של כתבי קודש וחול שנכתבו בין המאות 11-19. האוסף הזה התגלה בסוף המאה ה-19 בעליית גג של בית הכנסת אבן עזרא בקהיר והוא כולל מעל 300,000 קטעי ספרים ומסמכים! בזכות האקלים היבש של מצרים השתמרו כתבים אלה במצב טוב וכעת ניתן לראות אותם במיזם הדיגיטלי "סופרי הגניזה הקהירית". שם, הם נסרקו כדי לאפשר את הנגשתם וזמינותם למחקר דרך גיוס הציבור הרחב לסייע בתעתוקם.


מיזם "בעקבות הגניזה הקהירית" כמדע אזרחי

מיזם זה הינו דוגמה למדע אזרחי בהיסטוריה בו תלמידים/ות מכל הארץ יכולים/ות לקחת חלק פעיל בנסיון להבין את חיי הדת, החברה, הכלכלה והפוליטיקה של יהודי אגן הים התיכון לאורך מאות שנים. 

עבור התלמידים/ות זו הזדמנות להתנסות בעבודתם של ההיסטוריונים- לתעתק ולנתח מקורות היסטוריים ראשוניים, לשאול שאלות מחקר ולבצע חקר עצמאי תוך שיתוף פעולה בין מורים, תלמידים והיסטוריונים.


מטרות המיזם

  • פיתוח מיומנויות חקר וחשיבה היסטורית. 

  • הזדמנות להתנסות בעבודתם של ההיסטוריונים בתעתוק וניתוח של מקורות היסטוריים ראשוניים, לשאול שאלות מחקר, לתכנן ולבצע חקר עצמאי.

מה כולל המיזם?

סביב המיזם פותח רצף פעילויות השם דגש על מיומנויות חקר וחשיבה היסטורית בקרב תלמידים.

קהל יעד: תלמידי חט"ב/חט"ע

מועד: ניתן ליישם לאורך כל שנת הלימודים

סביבת עבודה: עבודה בזוגות/קבוצות בבתי הספר. נדרשת עבודה עם מחשב.

הרצף כולל מערכי שיעור מובנים אך ניתן לעשות בו שינויים. ניתן לבחור ברצף ארוך/קצר. בנוסף, תמיכה וליווי לצוות בית הספר ינתנו על ידי מובילת המיזם.


תוכנית פעילויות מוצעת

bottom of page