top of page
דוכיפת-דניאלברקוביץ-2_497628360.jpg.jpg

מפגש קהילה פברואר 2020

אנחנו שמחים מאד להזמינכם למפגש הראשון לשנת 2020 של מדע אזרחי בבית הספר שיתקיים בתאריך 25.2.2020.

מטרת המפגש: היכרות עם פרויקטים קיימים במדע אזרחי ולמידה משותפת על עקרונות לעיצוב סביבת למידה מסוג מדע אזרחי בבית הספר שלכם.

אנשי חינוך, חוקרי חינוך, קובעי מדיניות חינוך, מדענים, נציגי ארגוני סביבה וגופי חינוך א-פורמלי המתעניינים באופן בו ניתן לשלב מדע אזרחי (citizen science) כחלק מלימודי המדעים בבית הספר, וחושבים שתלמידים יכולים להשתתף במחקר מדעי ולתרום לקידום מדע אמיתי כחלק מהפעילות הלימודית - הצטרפו אלינו אנחנו בטוחים שתהנו!

אנחנו מחכים לכם בבנין החינוך, מעבדת FLS באוניברסיטת חיפה!

meeting-jan20-schedule.png
bottom of page