top of page

מפגש קהילה, אפריל 2018

תודה לכל מי שהגיע למפגש הקהילה. היה מהנה ומרתק.

אז מה היה לנו?

מצגת המפגש

בעקבות המדע האזרחי - שילוב מחקר בבתי ספר הלכה למעשה

פאנל בהשתתפות מורים, תלמידים וחוקרים בו נבחן מקרוב מקרה של שילוב פרויקט מחקר אקולוגי בשני בתי ספר ובשכבות גיל שונות.

כיצד יכול מדע אזרחי לקדם למידה משמעותית בבית הספר ובו-זמנית לקדם מדע? 

עבודה בקבוצות רב-גוניות תוך תיעוד תוצרי החשיבה במצגת השיתופית. 

תמונות נוספות

bottom of page