top of page

מפגש קהילה, פברואר 2020

תודה רבה למשתתפים במפגש, שנועד ליצור ידע משותף שיתרום לעיצוב סביבות למידה של מדע אזרחי בבית הספר.

 

במפגש הכרנו את המושג עקרונות עיצוב, ונחשפנו לעקרונות הקיימים. הדיאלוג בקבוצות היה פורה ומעניין. תודה לכולם על ההשתתפות והתרומה לשיח ולידע המשותף. בנוסף לטויטת העקרונות, זמינים לרשותכם גם מצגת המפגש ותמונות. בהמשך הדף תוכלו לראות גם את הניתוח הראשוני של העקרונות שעלו מ"סיפורי ההפעלה" במפגש הקהילה.

במפגש הקהילה ובכנס הקיץ האחרון בו עסקנו בעקרונות חוצי פרויקטים, התחלנו למעשה, ללמוד יחד שפה חדשה של עיצוב סביבות למידה של מדע אזרחי. מדובר בתהליך שימשיך במפגשי קהילה נוספים ובסביבה אינטרנטית שאנחנו מפתחים בימים אלו. לקראת המשך הדיאלוג שלנו בנושא - נשמח אם תוכלו לשתף אותנו ברעיונות לגבי איך כדאי לדעתכם לקדם המשך דיאלוג בקהילה בנושא עקרונות העיצוב ועל מה חשוב לדעתכם לשים דגש בהמשך.

בבקשה הוסיפו את רעיונותיכם בעניין זה בטופס המופיע בקישורים.

במפגש הכרנו גם יחידות לימוד להורדה ולהתאמה אישית לפרויקטים של מדע אזרחי ("מוצרי מדף")  שתוכלו להשתמש ולהתאים לתלמידים שלכם.

קישורים למשאבים מהמפגש

website icon.png

מוצרי מדף

יחידות לימוד להורדה ולהתאמה אישית

google forms icon.png

טופס משוב

נשמח אם תתפנו לענות על שאלה יחידה בטופס

google drive.png

שיתוף תמונות

ניתן לצפות וכן להעלות תמונות מהמפגש

Google-Slides-logo.png

מצגת המפגש

ובה התכנים שהוצגו ותוצרי הקבוצות

Google-Slides-logo.png

עקרונות עיצוב

העקרונות שהוצגו במפגש - טיוטה בלבד!

מצגת המפגש

ניתוח ראשוני של ממצאי המפגש

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

jan20-analysis.png

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

ניתן לראות בפרויקטים של מדע אזרחי מתממשים מספר רב של עקרונות עיצוב  וכי אותם עקרונות עיצוב מופיעים באופנים שונים בכל פרוייקט. מבין 25 העקרונות הקיימים זוהו במפגש 20 עקרונות.

ארבעת העקרונות השכיחים ביותר (שהופיעו כל אחד בקרב שלושה פרוייקטים שונים) היו:

  • גישור בין תלמידים, מורים ומדענים

  • חשיפת הלומדים לרוחב היריעה של  השיטה המדעית

  • תמיכה בפיתוח פרקטיקות מדעיות וחשיבה מסדר גבוה

  • עיסוק בתכנים מורכבים

כמו כן, במפגש הועלו הצעות לשישה עקרונות עיצוב חדשים (או להרחבה/הדגמה של עקרונות קיימים):

  • הפרויקט כגשר בין תחומי ידע שונים (multidisciplinary knowledge)

  • שיתוף פעולה בין מורים ותלמידים מבתי ספר שונים המשתתפים בפרויקט (למשל, בהשוואה בין נתונים)

  • למידה בשילוב תנועה / גוף פעיל

  • הפרויקט כגשר בין הורים ללמידה

  • אקטיביזם של המורה - קידום מענה לאתגרים אקולוגיים דרך מעורבות התלמידים ואיסוף נתונים

  • התפתחות של זהות התלמיד, תחושת מסוגלות עצמית ואחריות אישית

אנו נבחן ונדון יחד בהצעות נפלאות אלו לעיבוי מאגר עקרונות העיצוב המשותף שלנו - תודה רבה על התרומה החשובה!!

תמונות נבחרות

bottom of page