top of page

כנס קיץ 2019

תודה רבה לכל המשתתפים בכנס הקיץ השני של המרכז. בכנס זה ראינו כיצד רוחב היריעה של פעילות מדע אזרחי בבית הספר מתרחבת: מספר רב של פרויקטים פעילים מחפשים שיתופי פעולה עם בתי ספר, מתגבשת קהילה של מורים בעלי ניסיון בהפעלת פרויקטים, ומוצרי המדף של המרכז הושקו - יחידות לימוד להורדה מוכנות להפעלה בכיתה.

אז מה היה לנו?

הכרות, עבודה משותפת ועוד

סדנת עיצוב פדגוגי

הרצאת העשרה: חקר נתונים

הצגת פרויקטים פעילים

מה למדנו? - שיתוף תובנות

מה למדנו? - שיתוף תובנות

insights

התחלקנו לקבוצות בהן המנוסים מאיתנו חלקו בסיפורי הפעלה של פרויקטי מדע אזרחי. כל קבוצה ניהלה דיון לצורך זיהוי עקרונות הפעלה חוצי פרויקטים - מה ניתן ללמוד מהפעלות קודמות לגבי איך ניתן וכדאי להפעיל פרויקטים קיימים וחדשים בבתי ספר.

Google-Slides-logo.png

מצגת שיתוף תובנות מהשטח

סיכום עבודת הקבוצות

projects

הצגת פרויקטים פעילים

מדענים ומובילי פרויקטים הציגו פרויקטים של מדע אזרחי אשר יפעלו בשנת תש"פ ורוצים לשתף פעולה עם בתי ספר. הוצג מגוון רחב מאוד של 12 פרויקטים, אשר לכל אחד מהם יש איש קשר במרכז או בקבוצת המחקר המובילה אותו.

google doc.png

רשימת הפרויקטים

פרטים על הפרויקטים שהוצגו בכנס

Google-Slides-logo.png

מצגת הפרויקטים

הצגות קצרות של פרויקטי מדע אזרחי

data

הרצאת העשרה - חקר נתונים

פרופ' דני בן צבי העביר הרצאה מעשירה בנושא "(הרבה) נתונים מספרים סיפורי אגדה: מדע אזרחי כחלון לאוריינות נתונים". ההרצאה המעניינת שמה זרקור על חשיבה אודות נתונים כמרכיב חשוב בלמידה של תלמידים בכלל, ובמסגרת מדע אזרחי בפרט.

pdf icon.png

מצגת ההרצאה

design

סדנת עיצוב פדגוגי

התכנסנו בקבוצת עניין לפי פרויקט. הקבוצות היו מורכבות מאנשי חינוך, אנשי מחקר חינוכי, מדענים ועוד. כל קבוצה חשבה ותכננה פעילות לבית הספר בה יש שימוש בפרויקט המדע האזרחי בו היא מעוניינת.

Google-Slides-logo.png

מצגת פעילויות לפרויקטים

סיכום עבודת הקבוצות

community

הכרות בין חברי הקהילה, עבודה משותפת, זמן לפטפוטים ועוד

presentations

מצגות ותוצרי הקהילה

שיתוף תמונות

העלאת תמונות מהכנס

Google-Slides-logo.png

מצגת הכנס

מצגת מרכזית עם קישורים לשאר המצגות

bottom of page