top of page

השקת פלטפורמת Insights - מפגש קהילה, דצמבר 2020

במפגש זה נחשפנו לפלטפורמה הקהילתית החדשה שלנו, Insights, בה ניתן לחלוק בסיפורי הפעלה, לדון אודותיהם ולקשר ביניהם לבין עקרונות מיטביים להפעלת פרויקטים של מדע אזרחי בבתי ספר.

תודה רבה לכל המשתתפים על מפגש פורה ומעניין!

מצגת המפגש

presentation-dec2020.png

מצגת המפגש

הקלטת המפגש

לחצו לקישור להקלטה

video icon - white triangle.png

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

אלו עקרונות העיצוב שזוהו בארבעת פרוייקטי המדע אזרחי שהוצגו (תודה למציגים!):

פאדלט המפגש

padlet-dec2020.png

תמונות נבחרות

bottom of page