top of page
דוכיפת-דניאלברקוביץ-2_497628360.jpg.jpg

מפגש קהילה אפריל 2019

הנכם מוזמנים למפגש קהילה בנושא "מדע אזרחי כדרך לקידום למידה משמעותית בבית הספר, ובה בעת - לקידום המדע". במפגש נשמע מבעלי ניסיון על החוויות והאתגרים שביישום פרויקטים של מדע אזרחי בבתי ספר, ונדון יחד בדרכים לקידום ויישום של פרויקטים אלו.

המפגש יתקיים ביום שני, 15.4.19, בשעות 15:30-19:00, באוניברסיטת חיפה, בנין הפקולטה לחינוך, מרחב FLS (קומה 1).

ההשתתפות הינה ללא עלות אך דורשת הרשמה מראש, כדי שנוכל להערך.

meeting-jan20-schedule.png
bottom of page