top of page

כנס קיץ 2020

כנס קיץ 2020 התקים בזום בשלושה מפגשים. עיינו בכל החומרים מהכנס:

מפגשי הכנס (בזום, בהרשמה מראש)

מפגש שלישי

12.08.20, 13:00-16:00

מדע אזרחי בתוך בית הספר ומחוצה לו

חומרים מהמפגש

מפגש שני

06.08.20, 15:00-18:00

הערכות לשנת הלימודים תשפ"א - מחקרים ופרויקטי מדע אזרחי

חומרים מהמפגש

מפגש ראשון

15.07.20, 15:00-18:00

מדע אזרחי בתקופת למידה מקוונת - פרויקטים אפשריים וניתוח נתונים

חומרים מהמפגש

mifgash3

 ~~~~~~ חומרים מהמפגש השלישי  ~~~~~~

במפגש השלישי של הכנס שמענו שתי הרצאות העשרה - אחת בנושא השילוב בין טכנולוגיה, מדע אזרחי וקהילה, והשנייה על מדע אזרחי באוסטרליה. לאחר הפסקה קצרה קיימנו פאנל בנושא תפקידו של המורה בפרויקטי מדע אזרחי, ולאחריו התחלקנו לחדרים בהם העלנו רעיונות כיצד להתמודד עם קשיים העולים במהלך הפעלת פרויקט מדע אזרחי

מצגת המפגש

mifgash3.jpg

פאדלט (תוצר הדיון בחדרים)

mifgash3-padlet.jpg

קישורים רלוונטים

הקלטת המפגש

סיכום הצ'אט

מתוך הרצאתה של ד"ר יעלה גולומביק - קישור לפאנל של מארגני פרויקט המדע האזרחי ברפואה, ולסרטון יוטיוב המציג את הפאנל

מצגת הרצאתו של פרופ' עופר ארזי

OferArazy - TCSS August2020.jpg
mifgash2

~~~~~~ חומרים מהמפגש השני ~~~~~~

במפגש השני של הכנס הכרנו פרויקטים של מדע אזרחי הפתוחים לשיתוף פעולה עם בתי ספר. רוב המפגש התקיים בחדרים נפרדים, וכך היה אפשר לשמוע על כל פרויקט מפי המובילים שלו ולשוחח איתם ישירות. 

מצגת המפגש

presentation-second-meeting-6.8.20.jpg

שאלות ותשובות - כפי שתועדו במפגש

שאלות כלליות

 

שאלות לפי פרויקט

שינה - שליש מהחיים                                                 סימני דרך למרחב נגיש

מדוזות בעם                                                              ספירת הציפורים הגדולה

עקבות יונקים וקולות ציפורים                                      טבע עירוני

קינון סיסים ועבודות גמר בנושאים שונים                        זני מורשת

ניטור פרפרים - ספירה שנתית וביוחקר                         פרויקט הראדון

תמונות מהמפגש

mifgash1

~~~~~~ חומרים מהמפגש הראשון ~~~~~~

המפגש הראשון של הכנס עמד בסימן מדע אזרחי בתקופת למידה מקוונת - פרויקטים אפשריים וניתוח נתונים. בחלקו הראשון של המפגש שמענו על פרויקט הראדון והתנסינו בניתוח נתוני הפרויקט באמצעות תוכנת CODAP. בחלקו השני של המפגש שמענו על התאמה של פרויקטים לתקופת הקורונה, על פרויקטים שאפשר לעשות דרך האינטרנט מרחוק, ועל פרויקט מדע אזרחי חדש בנושא פעילות גופנית של ילדים ונוער.

מצגת המפגש

מצגת כנס.jpg

קישורים רלוונטים

תמונות מהמפגש

bottom of page