top of page

פרויקט הראדון יוצא לדרך

ראדון הוא גז ללא טעם, ריח או צבע. מקורו בקרקע ובחומרי בניין כמו מלט וקרמיקה. הראדון מתפזר באוויר, כך שבכל מבנה קיים ריכוז מסוים של ראדון - גם בבית ובכיתה שלך. לרוב, רמות הראדון במבנים נמוכות ואינן מזיקות, אך לחשיפה ארוכת טווח לריכוזים גבוהים של ראדון עלולות להיות השלכות רפואיות קשות. גילוי של ריכוזי ראדון גבוהים מאפשר לדיירים לטפל בבעיה ולהגן על בריאותם.

סקר גז הראדון

סקר גז הראדון הינו פרוייקט של מדע אזרחי המכון לתלמידי ביה"ס (חט"ב וחט"ע). מדובר בפרוייקט משותף הנועד ליצור שיתופי פעולה בין צוותי הוראה, תלמידים וחוקרים מהאקדמיה. הובלת הפרוייקט נעשתה ע"י אנשי חינוך מהפקולטה לחינוך ומדע בטכניון, הפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון והפקולטה לחינוך באוניברסיטאת חיפה במטרה לשלב פדגוגיה, מחקר ואנליזת נתונים.

סקר גז הראדון האחרון נערך בארץ בשנת 1998, מאז לא התקיים סקר בנושא בשל חוסר תקציבים במשרד להגנת הסביבה. במחקר מדע אזרחי זה, התלמידים יכירו בתחילה את גז הראדון, מאפייניו וסכנותיו ויהיו מסוגלים לקחת חלק פעיל בפרויקט ע"י ניטור הגז בבתיהם באמצעות עמודות פחם פעיל פשוטות שיחולקו להם במהלך תקופת הפרוייקט. בנוסף, לאחר קבלת תוצאות המדידה מהמעבדה החוקרת, ילמדו התלמידים לעשות ניתוח נתונים מקיף. 

השתתפות התלמידים בפרוייקט עשויה לתרום לתלמידים בהיבטים רבים: 


התלמידים נחשפים לחשיבה ביקורתית ומיומנות חקר וכן נחשפים לניתוח אנליזות מחקריות. לא פחות חשוב מכך, לפרוייקט תרומה לאומית לחברה ולקהילה: מדובר בפרויקט חינוכי ארצי המספק מידע חשוב לציבור על "בעיית הראדון" ע"י הגברת המודעות על גז ראדון, השפעותיו המסוכנות ושיטות הפחתת הסיכון. בסיום הפרוייקט תהיה אפשרות ליצור מפת ראדון ארצית למדינת ישראל אשר תאפשר פנייה לרשויות המתאימות להמשך טיפול. במקרים בהם יחשפו ריכוזים גבוהים של ראדון במקומות בהם מתגוררים התלמידים או קרוביהם יתקיים ניטור לטווח ארוך יותר אשר עשוי להציל חיים. 

לפרטים ולהצטרפות לסקר: אלין פרי -

bottom of page