top of page

מדע אזרחי אצלך בכיתה

הרחב"ה - התאמת רצפי מדע אזרחי בבית הספר

הרחב"ה הינה פלטפורמה שנועדה לתמוך במורים בבואם לשלב פרוייקטים של מדע אזרחי בבית ספרם. הרחבת כל פרויקט מדע אזרחי כוללת חומרי הוראה ולמידה שפותחו במהלך השנים האחרונות על ידי צוותים מקהילת TCSS (שותפויות בין מורים, מדענים וחוקרי חינוך).

 

חומרי ההוראה  והלמידה נמצאים בשלבי מחקר ופיתוח שונים, כאשר חלקם נוסו בכיתות, ושופרו על סמך משוב מתלמידים, מורים והורים.

 

בנוסף לחומרי ההוראה והלמידה, כוללת פלטפורמת הרחב"ה מערך כלים שפותחו ב TCSS על מנת לתמוך במורים בבואם להתאים את רצף הפעילויות המוצע, ואף את הפעילויות עצמן להקשרי הוראה ספציפיים (כגון גיל התלמידים, היכולות שלהם, אג'נדות ייחודיות של בית הספר, אילוצי זמן ותקציב וכו'). הכלים הללו מאפשרים למורים לערוך שיקולי עיצוב מושכלים המתבססים על עקרונות פדגוגיים מבוססי מחקר לעיצוב סביבות למידה בכלל, ולסביבות למידה המשלבות מדע אזרחי בפרט (כגון דרכים לעידוד למידת חקר שיתופית).

ארכיון - חומרי למידה עבור פרויקטים שאינם פעילים

לפני פיתוח פלטפורמת הרחב"ה, עמדו לרשות צוותי ההוראה חומרי למידה עבור חלק מן הפרויקטים. ניתן לגשת לחומרי הלמידה הישנים דרך קישור זה.

bottom of page