מדע אזרחי אצלך בכיתה

אנו עוסקים בפיתוח של סביבות למידה הנבנות במיוחד עבור הפרויקטים העובדים בשיתוף עם המרכז. בעמוד זה ניתן למצוא סביבות למידה חדשות המפותחות עבור שנת תשפ"ב. הסביבות זמינות להתרשמות אך עדיין אינן מוכנות להפעלה מלאה!

ניתן להעזר בסביבות הלמידה הישנות, אשר יוחלפו בסופו של דבר בסביבות החדשות:

סביבות למידה לפרויקטים של מדע אזרחי (סביבות חדשות הנמצאות בפיתוח)