top of page

מה חדש במדע? יריד מיזמים במדע אזרחי!

יום רביעי, ח' אדר א' התשפ"ב

ה-16 בפברואר 2022, 10:00-14:00

באוניברסיטת חיפה

ביריד יוצגו פוסטרים של עבודות חקר: תוצרים מוגמרים / חקר בתהליך / חקר בהתהוות

של תלמידים מבתי ספר שונים ברחבי הארץ המשתתפים במיזמי מדע אזרחי של מרכז TCSS:

 

שינה - שליש מהחיים / תעלומת החמציצים / טבע עירוני / סימני דרך למרחב נגיש / עקבות יונקים / ספירת הציפורים

היריד הוא הזדמנות:

לתת לתלמידים במה לשתף בעשייה!

להכיר ולשוחח עם המדענים והמדעניות!

להעמיק את ההבנה במדע אזרחי!

לבקר במוסד אקדמי, לפגוש סטודנטים וסטודנטיות, חוקרות וחוקרים!

להיחשף למיזמי מדע אזרחי מגוונים!

סדר היום:

10:00-11:00 = התכנסות ודברי פתיחה

11:00-12:00 = פוסטרים ושולחנות שיח

12:00-13:00 = פעילות חווייתית ברחבי הקמפוס

13:00-14:00 = התכנסות וסיום

מספר המקומות מוגבל - נדרשת הרשמה מראש בציון מספר התלמידים העתידים להגיע

מצפים וסקרנים לראותכם וללמוד על מחקריכם!

  • ההגעה – עצמאית

  • האירוע יתקיים בהתאם להנחיות הקורונה

  • אנא הגיעו עם פוסטר מודפס – כנים יסופקו במקום

  • הנחיות לפוסטר יישלחו לנרשמים

bottom of page