• TcssTeam

מפגש קהילה ראשון

Updated: Feb 6, 2018

מפגש קהילה ראשון יתקיים באוניברסיטת חיפה ב-4 במרץ ב16:00 אחה"צ. לקבלת פרטים - הוסיפו את שמכם לכאן ונשלח לכם הזמנה


41 views1 comment

מרכז המצויינות המחקרית מדע אזרחי בבית הספר הינו מרכז בין-אוניברסיטאי הכולל חוקרים מאוניברסיטת חיפה והטכניון. המרכז הוקם באוקטובר 2017 כאחד מחמשת מרכזי המצויינות המחקרית לקידום למידה משמעותית במימון הקרן הלאומית למדע ומשרד החינוך, והוא מהווה אחד מאפיקי ההמשך של מרכז המצויינות למידה בחברת המידע LINKS I-CORE.