top of page

סימני דרך למרחב נגיש

הנגשת המרחב הציבורי עבור אנשים עם לקויות-ראייה מאפשרת להם למצוא את דרכם ולנוע בה בבטחה. אך מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת? לעיתים קרובות אנשים בוחרים בדרך הקצרה ביותר מבחינת מרחק וזמן כדי להגיע ממקום אחד למקום אחר, אך אנשים עם לקויות-ראיה צריכים לקחת בחשבון גורמים נוספים, לדוגמה, האם יש בדרך מדרגות או גדר?

בעזרת המדע ניתן לתכנן את הדרך הטובה ביותר להליכה

מחקר מדע אזרחי בתחום המיפוי והגאו-אינפורמציה בהובלת ד"ר שגיא דליות יאפשר תכנון מסלולי הליכה מותאמים לאוכלוסייה עם לקות-ראייה על-ידי פיתוח תוכנה המאפשרת חישוב ואיתור המסלולים המיטביים. לשם כך יש צורך באיסוף נתונים, במידע על המרחב.

תלמידים כמתנדבי מידע גאוגרפי

במסגרת שילוב המחקר המדעי בבתי-ספר, התלמידים לוקחים חלק בתכנית הכוללת השתתפות במיפוי השתתפותי. התלמידים יחקרו את הנגישות ביישוב שלהם ויאספו נתונים מבוססי מיקום באמצעות אפליקציה בטלפון החכם. המידע שיאסף על-ידי התלמידים, יעלה בפלטפורמה (OSM) OpenStreetMap ויאפשר למדענים לחשב ולהציע מסלולי הליכה בטוחים. השאיפה היא שאדם עם לקות-ראייה יוכל לקבל את המסלול הטוב ביותר עבורו בנוסף להנחיות שיעזרו לו להתמצא במרחב.
 

תכנית "סימני דרך למרחב נגיש" הינה מודולרית ומותאמת לבית-הספר, אופי הכתה, שיקולי המורה וללוח הזמנים הבית-ספרי. התכנית כוללת בין היתר התייחסות למדע אזרחי כפרקטיקה מדעית, הכרות עם המדען המוביל ומלווה את המחקר, הכרות עם קשיי הנגישות איתם מתמודדים אנשים עם לקות-ראייה, ופעילויות המקדמות מודעות מרחבית וקידום ידע ומיומנויות גאוגרפיים מרחביים המאפשרים לחקור את הנגישות ביישובי התלמידים. 

מדע אזרחי מקדם חשיבה מרחבית ואוריינות גאוגרפית

ההתכנית מקדמת פיתוח ידע ומיומנויות גאוגרפיים, הכרות עם כלי מערכות מידע גאוגרפי (GIS) ולמידה בדרך החקר. ההשתתפות בתכנית תתרום לפיתוח אוריינות גאוגרפית וחשיבה מרחבית החיוניים להבנת תהליכים ותופעות במרחב המקומי והגלובלי.

מדע אזרחי מקדם ערכים חברתיים ואזרחות פעילה

חשיפה לאתגרים איתם מתמודדים אנשים עם לקות-ראייה, הבנת הצורך בהנגשת המרחב והזכות למרחב נגיש לכל, מקדמים ערכים חברתיים ורגשיים. לתכנית פוטנציאל לקידום אזרחות פעילה התורמת לקהילה. לפיכך, ניתן לשלב את התכנית במסגרת התכנית למעורבות חברתית קהילתית של משרד החינוך.

המשתתפים בתכנית- תלמידי החטיבה העליונה הלומדים במגמת "גאוגרפיה, אדם וסביבה", תלמידי חטיבת הביניים הלומדים גאוגרפיה או מדעים, תלמידים המשתתפים בתכנית למעורבות חברתית קהילתית  ותלמידים הלומדים בלמידה בינתחומית או משתתפים במסגרת שעורי חינוך. המורים שיבחרו להשתתף, הם שיובילו את התכנית בכיתתם. בשיתוף עם צוות המחקר תבנה תכנית לימודים מותאמת לבית הספר, למורה ולכתה.

דלית לן, פרופ' אילת ברעם-צברי וד"ר שגיא דליות.

רוצים להצטרף? יש לכם שאלות על מחקר המדע האזרחי ושילובו בבית הספר?

אתם מוזמנים לפנות לדלית לן בכתובת: lan.dalit@campus.technion.ac.il

מודלים שונים לשילוב הפרויקט מוצגים ע"י דלית לן בכנס מורים לגיאוגרפיה

dalit lecture.jpg

תלמידי מגמת גאוגרפיה באורט כרמים ממפים בכרמיאל

הסבר לקראת מיפוי בטכניון

ביקור בטכניון

ביקור בטכניון

יציאה לשטח- חלוקת אזורים למיפוי והסבר לקראת איסוף הנתונים בכרמיאל. עינת טל היא המורה המובילה את הפרויקט.

איסוף נתונים על גבי מפה- בטכניון

איסוף הנתונים בכרמיאל באמצעות אפליקציה

bottom of page