top of page

סימני דרך למרחב נגיש

הנגשת המרחב הציבורי עבור אנשים עם מוגבלויות ראייה מאפשרת להם למצוא את דרכם ולנוע בה בבטחה. אך מהי הדרך הטובה ביותר לעשות זאת? לעיתים קרובות אנשים בוחרים בדרך הקצרה ביותר מבחינת מרחק וזמן כדי להגיע ממקום אחד למקום אחר, אך אנשים עם מוגבלויות ראיה צריכים לקחת בחשבון גורמים נוספים, לדוגמה, האם יש בדרך מדרגות או גדר?

בעזרת המדע ניתן לתכנן את הדרך הטובה ביותר להליכה

מחקר מדע אזרחי בתחום המיפוי והגאו-אינפורמציה בהובלת ד"ר שגיא דליות יאפשר תכנון מסלולי הליכה מותאמים לאוכלוסייה עם עיוורון על ידי פיתוח אלגוריתם ייעודי לחישוב ואיתור המסלולים המיטביים. לשם כך יש צורך באיסוף נתונים, ובמידע על המרחב.

תלמידים כמתנדבי מידע גאוגרפי

במסגרת שילוב המחקר המדעי בבתי ספר, התלמידים לוקחים בתכנית הכוללת השתתפות במיפוי השתתפותי. התלמידים יחקרו אזור/רחוב ביישוב שלהם ויאספו נתונים מבוססי מיקום באמצעות אפליקציה במכשיר הסמארטפון. המידע שיאסף על ידי התלמידים, יעלה בפלטפורמה הפתוחה (OSM) OpenStreetMap, ויאפשר למדענים לחשב ולהציע מסלולי הליכה בטוחים עבור אנשים עם עיוורון. השאיפה היא שאדם עם עיוורון יוכל לקבל את המסלול הטוב ביותר עבורו בנוסף להנחיות שיעזרו לו להתמצא במרחב.

תכנית הלימודים הינה מודולרית ומותאמת לבית הספר, אופי הכתה, שיקולי המורה וללוח הזמנים הבית ספרי. התכנית כוללת בין היתר התייחסות למדע אזרחי כפרקטיקה מדעית, הכרות עם המדען המוביל ומלווה את המחקר, הכרות עם קשיי הנגישות איתם מתמודדים אנשים עם עיוורון והשלכותיהם, העמקה והרחבה של הידע וההבנה במערכות מידע גאוגרפיות ועוד. 

מדע אזרחי מקדם חשיבה מרחבית

התכנית מקדמת פיתוח מיומנויות, ידע והבנה בתחום מערכות מידע גאוגרפי (GIS) ולמידה בדרך החקר בהתאם למודל הנבחר. לפיתוח אוריינות גאוגרפית מרחבית פוטנציאל לקידום החשיבה המרחבית של התלמידים.

מדע אזרחי מקדם אזרחות פעילה

לתכנית פוטנציאל לקידום המעורבות חברתית של התלמידים- "אזרחות פעילה התורמת לקהילה". לפיכך, ניתן לשלב את התכנית במסגרת התכנית למעורבות חברתית קהילתית של משרד החינוך.

המשתתפים בתכנית- תלמידי החטיבה העליונה הלומדים במגמת "גאוגרפיה, אדם וסביבה", תלמידי חטיבת הביניים הלומדים גאוגרפיה או מדעים, תלמידים המשתתפים בתכנית למעורבות חברתית קהילתית ואף הלומדים בלמידה בינתחומית.

המורים שיבחרו להשתתף, הם שיובילו את התכנית בכיתתם. בשיתוף עם צוות המחקר תבנה תכנית לימודים מותאמת לבית הספר, למורה ולכתה.

מדע אזרחי בעת קורונה- תרחישים שונים בשנת תשפ"א

שנת הלימודים הבאה תתנהל בצל הקורונה ומגבלותיה. נשאף לקיים מפגשי למידה בבית הספר ואף בטכניון, אבל סביר שאלו יהיו מוגבלים למדי. אנו נערכים לתרחישים השונים בהתאם להוראות משרד החינוך ומשרד הבריאות. בנוסף לתכנית ה"שגרה", נערך להוראה מקוונת מלאה (שיעורים סינכרונים וא-סנכרונים) ולהוראה היברידית המשלבת הוראה מקוונת ומפגשים עם התלמידים והמורים.

פרופ' חבר אילת ברעם-צברי ודלית לן, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה 
ד"ר שגיא דליות, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

רוצים להצטרף? יש לכם שאלות על מחקר המדע האזרחי ושילובו בבית הספר?

אתם מוזמנים לפנות לדלית לן בכתובת: lan.dalit@campus.technion.ac.il

מודלים שונים לשילוב הפרויקט מוצגים ע"י דלית לן בכנס מורים לגיאוגרפיה

dalit lecture.jpg

תלמידי מגמת גאוגרפיה באורט כרמים ממפים בכרמיאל

הסבר לקראת מיפוי בטכניון

ביקור בטכניון

ביקור בטכניון

יציאה לשטח- חלוקת אזורים למיפוי והסבר לקראת איסוף הנתונים בכרמיאל. עינת טל היא המורה המובילה את הפרויקט.

איסוף נתונים על גבי מפה- בטכניון

איסוף הנתונים בכרמיאל באמצעות אפליקציה

bottom of page