top of page
< Back

סימני דרך למרחב נגיש

הובלה מדעית

כיתות ג-ד

קהל יעד

תיאור המיזם

מי אתה? חמציץ נטוי!

החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae) מוכר לרבים כאחד הצמחים הפולשים בישראל, שמתפשט במהירות בשטחים מעובדים ובשמורות טבע. הוא מכסה במהירות שטחים נרחבים ומפריע לנביטה וצמיחה של מיני הצומח המקומיים. למין זה יש מנגנון שמנע עד כה, ככל הידוע לנו, יצירה של זרעים והרבייה שלו חלה על ידי פקעיות הניתקות מצמח האם. הפקעיות נעות בקרקע למרחקים קצרים, באמצעות שורשים מתכווצים, ומופצות למרחקים גדולים יותר ע"י בני-אדם ועל ידי חולדים (Galil, 1968).

לאחרונה, על חשד כי החמציצים החלו להתרבות בדרך רבייה מינית. המשמעות לכך היא כי קיים טיפוס חמצי נוסף שהגיע לארץ וכדי לבדוק זאת אנחנו צריכים אתכם!


אז מה עושים?

בודקים את צורת האבקנים של החמציץ, מסווגים ומדווחים!


נשתמש בפלטפורפמה GOVMAP לצורך דיווח פשוט ונגיש:


מה צריך?
1. סקרנות!
2. סקירת סביבת המגורים / בית הספר (לוודא שיש חמציצים).
3. הורדת קישור לאתר GOVMAP לנייד.

איך זה משתלב עם תכנית הלימודים?
להתאמת פרוייקט תעלומת החמציצים לתכנית הלימודים בכיתות ה'-י'.

להרחבה והעמקה:
- כיצד החמציץ "מנצל" את חוקי ניוטון לצורך הישרדותו ומשתמש במנגנון 'קטיעה עצמית' (אוטוטומיה) לצורך הישרדותו
- פעילויות חקר נוספות על מבנה הצמח, תנאי סביבה המשפיעים על פריחתו, איסוף וניתוח נתונים.

למידע נוסף:
מצגת מידע על הפרוייקט.

מי אתה? חמציץ נטוי!

 החמציץ הנטוי (Oxalis pes-caprae) מוכר לרבים כאחד הצמחים הפולשים בישראל, שמתפשט במהירות בשטחים מעובדים ובשמורות טבע. הוא מכסה במהירות שטחים נרחבים ומפריע לנביטה וצמיחה של מיני הצומח המקומיים. למין זה יש מנגנון שמנע עד כה, ככל הידוע לנו, יצירה של זרעים והרבייה שלו חלה על ידי פקעיות הניתקות מצמח האם. הפקעיות נעות בקרקע למרחקים קצרים, באמצעות שורשים מתכווצים, ומופצות למרחקים גדולים יותר ע"י בני-אדם ועל ידי חולדים (Galil, 1968).

 לאחרונה, על חשד כי החמציצים החלו להתרבות בדרך רבייה מינית. המשמעות לכך היא כי קיים טיפוס חמצי נוסף שהגיע לארץ וכדי לבדוק זאת אנחנו צריכים אתכם!

אז מה עושים?

 בודקים את צורת האבקנים של החמציץ, מסווגים ומדווחים!

 
נשתמש בפלטפורפמה GOVMAP לצורך דיווח פשוט ונגיש:

 
 

 מה צריך? 1. סקרנות! 2. סקירת סביבת המגורים / בית הספר (לוודא שיש חמציצים). 3. הורדת קישור לאתר GOVMAP לנייד. איך זה משתלב עם תכנית הלימודים? להתאמת פרוייקט תעלומת החמציצים לתכנית הלימודים בכיתות ה'-י'

 


סימני דרך למרחב נגיש
bottom of page